KÖTÜLÜK DAĞI

Suriye Halepte akşam vaktiydi. İnsanlar birbiriyle savaşıp duruyordu. Bu insanlar savaşa savaşa 2 taraftada 5’er kişi kalmış. Bunlar Halepten İsa-Mazlum-Muhammed-Fazike ve Şems’miş. Bunlar İranla yaptıkları savaşta kaybetmişler. Bu durumda soyları tükenmekteydi. Başka ülkelere gidip orada kadınlarla yani Nazan-Meryem-Leyla-Naze ve Ensareymiş. Bu beş kız halepten gelenlerle evlenip soylarını büyütmeye çalışmışlar. Bu arada İranlılar soyları tükendiği için kimseyle evlenmeyi akıl etmemişler ve ölmüşler. Bu ara Halepliler soylarını büyütmüşler. Başka devletlerle savaşmışlar. Onları kazanmışlar aradan 1000’lerce yıl geçmiş Halepliler soylarını büyütüp Şama yerleşmişler Şamda eziyet görmüşler şiddet vb. şeyler. Bu durumda Halep halkı kendi milletine ırkına gitmişler orada mutluluk içinde yaşamışlar.

Şiddete Hayır!!!

Barışa Evet!!!

*Cümlelerde düzeltme yapılmamıştır. Bununla birlikte “Başka ülkelere gidip orada kadınlarla yani Nazan-Meryem-Leyla-Naze ve Ensareymiş” cümlesiyle kast edilenin “Başka ülkelere gidip orada kadınlarla, yani Nazan-Meryem-Leyla-Naze ve Ensare ile evlenmişler.” olduğu sanılmaktadır.