7-9 Yaş
Bir ev var orada adamlar inşaat yapıyorlar. Bir güneş çıkmış.