PROJE FAALİYETLERİ

Projenin uygulama kısmında temel iki faaliyet yürütülmüştür. Aile görüşmeleri ve çocuklarla gerçekleştirilen atölyelerden oluşan bu faaliyetler yaklaşık on aylık bir süre içerisinde tamamlanmış ve konuyla ilgili bir rapor hazırlanmıştır.

Bu faaliyetlerden ilki, çalışmalara katılacak çocukların aileleriyle yapılan bilgilendirme toplantılarıdır. Gerçekleştirilen ilk görüşmelerde proje hakkında bilgilendirme yapılmış ve izin formu imzalatılmış, ardından da aile ve çocuk hakkında bir bilgi formu doldurulmuştur. Aile görüşmelerinin ikinci aşamasında proje sonuçları ailelerle paylaşılmıştır.

İkinci faaliyet ayağı olan çocuklarla çalışmalarda ise 7-15 yaş arası Türkiyeli 87 çocukla evde, okulda, sokakta, işte ve medyada yaşadıkları, tanıklık ettikleri olaylar karşısındaki hislerini öğrenmek amacıyla bir anket doldurulmuş; çevrelerinde gördükleri, tanıklık ettikleri olaylar / durumlar ve bunlarla ilgili duygu ve düşünceleri ile ilgili konuşulmuş; yaş grubuna göre resim, hikaye ya da fotoğraf ile slogan ve afiş çalışmaları yapılmıştır.