AİLELERLE GÖRÜŞMELER

PROJEDE 42 EBEVENYLE GÖRÜŞÜLMÜŞ VE ANKET UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

Proje kapsamında gerçekleştirilecek atölyelerden önce, atölyelere katılacak her çocuğun anne ya da babasıyla merkezde ya da evlerinde bire bir görüşme yapılarak çalışmanın amacı, yöntemi, uygulayıcıları ve gizlilik ilkeleri hakkında bilgi verilmiş ve ailelerden onay alınmıştır. Ardından görüşülen aile üyesi ve projeye katılacak çocuğuyla ilgili bilgi edinmek amacıyla bir anket doldurulmuştur.

Bu görüşmeler sırasında ailelerin TTM’ye duydukları güveni sıklıkla dile getirmeleri; çocukların paylaşımlarının, fotoğraflarının ya da isimlerinin paylaşılmaması konusundaki hassasiyetleri ve çocuklarının çevreyle ilgili pek çok olumsuz düşünceye sahip olduğunu belirttikleri halde, evle ilgili herhangi bir rahatsızlığından bahsetmemeleri dikkat çekiciydi.

Atölyelere katılan Suriyeli Dom çocukların aileleriyle kurulmuş olan güven ilişkisinin henüz kırılgan olması nedeniyle, içinde özel bilgilerin de bulunduğu form doldurulmamıştır. Dolayısıyla sadece 80 çocukla ve onların anne ya da babalarıyla bilgi formu doldurulmuştur. Ayrıca Suriyeli çocuklar güvenlik endişesiyle görüntü ya da ses kaydı alınmasına izin vermediklerinden, bu oturumlar çalışmalar sırasında tutulan notlar aracılığıyla değerlendirilmiştir.

Atölyelerin sonunda çocukları çalışmalara katılan ailelere, proje sonuçlarıyla ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapılmış; çocukların çevrelerinde yaşadıkları ya da tanık oldukları durumlarla ve davranışlarla ilgili ne hissettikleri / düşündükleri, kişisel bilgileri gizli tutularak aktarılmıştır.