PROJE HAKKINDA

BU PROJE, TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ VE BERNARD VAN LEER VAKFI İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLMÜŞTÜR.

Çocukların gözünden şiddetin nasıl algılandığını araştırmayı, çocukları şiddet içeren etkileşimlere karşı güçlendirmeyi ve toplumda bu konuda duyarlılık yaratmayı hedefleyen bu projenin temel faaliyeti olarak Tarlabaşı’nda yaşayan 7-15 yaş arası çocuklarla oturumlar ve atölye çalışmaları yürütülmüştür.

Sözel paylaşımlara ek olarak resim, hikaye yazımı, fotoğraf gibi sanatsal ifade araçlarının da kullanıldığı bu çalışmalarda çocukların günlük hayatlarında şiddet yaşantılarını nasıl algıladıkları ve kavramsallaştırdıkları araştırılmıştır. Proje kapsamında yürütülecek atölye çalışmalarına Tarlabaşı’nda yaşayan 7-15 yaşlarında toplam 87 çocuk katılmış, araştırma ayağı kapsamında 30 çocuğun atölye çalışmaları incelenmiştir.

Bu çalışmanın araştırma ayağını İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Zeynep Çatay yürütmüştür. Bu kapsamda atölyelerdeki sözel paylaşımların ve sanatsal ürünlerin içerik analizi gerçekleştirilmiş, temalar ve kavram haritaları çıkartılmıştır. Bu proje ayrıca Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencileri olan Merve Özgüle ve Çimen Güldöker’in yüksek lisans bitirme tezine kaynaklık etmiştir.

Proje dahilinde ayrıca 04 Haziran 2016 tarihinde 2. Çocuklararası Çocuk Hakları Forumu gerçekleştirilmiş; foruma İstanbul’un Tarlabaşı ve Sulukule bölgelerinden Türk, Kürt, Roman ve Suriyeli 40 çocuk katılmıştır. Bu yılki forumun konusu, çocuklar tarafından "medya ve çocuk hakları" olarak belirlenmiş ve diziler, haberler, reklamlar, sosyal medya ve eğlence programları alt başlıkları ile ilgili olarak odak grup çalışmaları yapılmıştır. Forum raporu için tıklayınız.

Bunların yanı sıra Parlayan Çocuklar Çocuk Kulübü proje kapsamında, akran zorbalığı, eğitim sistemi, sokak konularının ele alındığı bir dergi çıkarmıştır. Derginin dijital versiyonu için tıklayınız.

Projenin ayrıca bir sosyal medya ayağı mevcuttur. Atölye çalışmalarının çıktıları ve araştırma sonuçları (katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutularak) çeşitli sosyal medya araçları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmış, toplumun genelinde bu konuya dair bir farkındalık yaratılması ve çocukların bakış açısının aktarılması hedeflenmiştir.

Projenin sonuçları, bir dizi sergi; çocukların şiddet algılarını konuşup tartıştıkları Parlayan Çocuklar Dergisi ve proje raporunu da kapsayan bir kitapçık aracılığıyla yaygınlaştırılacaktır.

TTM gönüllülerine ve işbirliği yaptığımız Bernard van Leer Vakfı'nın yanı sıra, hem projeyi hazırlama aşamasında hem de sonrasında birikim ve deneyimiyle yanımızda olan BvL Türkiye temsilcisi Yiğit Aksakoğlu'na teşekkür ederiz.

PROJE ZAMAN ÇİZELGESİ